Verksamheten

Stadgar
Normalstadgar för Riksteaterföreningar (pdf)

Verksamhetsberättelse
År 2017 (pdf)
År 2016 (pdf)
År 2015 (pdf)
År 2014 (pdf)

Årsberättelse

Handlingsplan
Handlingsplan 2018-2020 (pdf)
Handlingsplan 2017 – 2019 (pdf)
Handlingsplan 2016 – 2018 (pdf)
Handlingsplan 2015 – 2017 (pdf)

 

Kontakta Härnösands Riksteaterförening om du vill läsa tidigare verksamhets- och årsberättelser.