Härnösands Publikförening

Publikföreningen är en till Riksteatern och Härnösands Riksteaterförening knuten förening. Styrelsen består av nio ledamöter och fyra ersättare varav en i dagsläget är vakant. Föreningen arrangerar teatercaféer och har hand om pausservering och annan kaffeservering på teatern enligt avtal med Härnösands kommun.

Styrelse

Kerstin Wikman, ordförande, kerstin.vikman@gmail.com 070-556 22 98
Britt Sandelin, vice ordförande
Eva Mellander, kassör
Kjerstin Hansson, sekreterare
Monika Lindblad, vice sekreterare
Birgitta Hansson, ledamot
Eva Waldehagen, ledamot
Margot Nordlund, ledamot
Ulla Orvér, ledamot
Inger Candell, ledamot
Lena Sjöqvist, ledamot