Härnösands Publikförening

Publikföreningen är en till Riksteatern och Härnösands Teaterförening knuten förening. Styrelsen består av nio ledamöter och fyra ersättare varav en i dagsläget är vakant. Föreningen arrangerar teatercaféer och har hand om pausservering och annan kaffeservering på teatern enligt avtal med Härnösands kommun.

Styrelse

Kerstin Wikman, ordförande, kerstin.vikman@gmail.com 070-556 22 98
Britt Sandelin, vice ordförande, britt.sandelin@gmail.com 073-827 54 12
Eva Mellander, kassör, mellanders@telia.com 073-091 96 60
Kjerstin Hansson, sekreterare, kjerstin.hansson13@gmail.com 070-395 69 30
Monika Lindblad, vice sekreterare, monikalindblad@hotmail.com 070-533 11 03
Ella-Greta Magnusson, ledamot, 0611-215 97
Birgitta Lundberg, ledamot, 0611-51 18 83
Birgitta Hansson, ledamot, birgitta.hansson@telia.com 070-650 25 98
Eva Waldehagen, ledamot, eva-karin@waldehagen.se 070-647 78 86