Härnösands Teaterförening

Styrelsen Härnösands Teaterförening

Karin Digné, ordförande, karin@digne.se 070-511 93 03
Ann-Marie Karlsson, kassör, annmarie.karlsson@outlook.com 072-725 59 70
Kicki Ekwall, sekreterare, kicki.061117091@telia.com 070-583 18 10
Dan Gerell, vice ordförande, ragnar8912@gmail.com 070-990 96 58
Lena Dahlgren, ledamot, lena.dahlgren61@gmail.com 070-576 97 57
Gunilla Sundin, ledamot, sundgun@telia.com 070-339 26 07
Birgitta Hedberg, ledamot, birgitta.hedberg@telia.com  070-663 48 55
Yasmine Lundqvist, ledamot, yaslun57@gmail.com 070-218 30 84
Anders Rapp, ledamot, anders.rapp@hotmail.com 073-082 49 08

Biljettkassan öppen 11 – 13 alla vardagar, tel 0611-180 60.

Härnösands Teaterförening på sociala medier: