Historik

Föreningen Härnösands Amatörteater bildades våren 1910 av några teaterintresserade personer vars ambition var att regelbundet kunna framföra amatörskådespel.

Konstituerande sammanträdet hölls på S:t Petri Logen den 10 oktober 1910. Den första styrelsen utgjordes av Axel Palm, ordförande, Beda Norberg, vice ordförande, Fabian Wållgren, sekreterare, Oscar Lagerberg, skattmästare, och Stina Edström.

Föreningen uppförde ett antal revyer och teaterföreställningar, som av recensionerna i lokalpressen att döma rönte stor uppskattning och framgång. Under föreningens första tid samarbetade föreningen nära stadens musiksällskap. Ett bekymmer för föreningen var länge bristen på en väl fungerande teaterlokal. I brist på en sådan framförde föreningen sina föreställningar i Arbetarföreningens hus. Den 8 december 1957 kunde föreningen äntligen inviga sin egen teaterlokal, Teater Katrinehill, i den gamla Lindstedtska villan på Trädgårdsgatan i Härnösand. År 1963 vandaliserades fastigheten svårt, varefter ridån tycks ha gått ner för teatersällskapet.

Härnösands Teaterförening bildades 11 november 1966 vid ett möte i Härnösands Folkets Park.

Teaterföreningens ändamål är – anordna teaterföreställningar och verka före teaterintressets bevarande och stärkande genom samarbete med andra föreningar, organisationer eller skolmyndigheter. Medverka till att förbättra teaterlokalen, stödja värdefulla lokala teaterinitiativ samt genom en abonnemangssektion bidra till att fördjupa och utvidga intresset för teater och annan kulturell verksamhet som t ex film, musik och konst. Föreningen anslöts till Riksteatern/Svenska teatern. Föreställningarna hölls i Folkets Park och Utansjö fram till 1971 när det nybyggda teaterhuset togs i bruk.

Härnösands Teaterförening har därför år 2016 firat sitt 50-åriga jubileum.

  

Klicka på bilderna så syns de i större format!